Chuyển giao công nghệ

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XI MẠ

Ngày Đăng : 13/07/2017 - 2:35 PM
Tư vấn và chuyển giao công nghệ xi mạ . Tư vấn lựa chọn hoá chất/ thiết bị/ công nghệ phù hợp nhất ( phụ thuộc: mức độ, quy mô đầu tư, chi phí, công suất, kim loại nền,..